Vårdförbundet: ”Våra medlemmar på Sverigedemokraternas valsedlar borde tänka om”

Vårdförbundet: ”Våra medlemmar på Sverigedemokraternas valsedlar borde tänka om”
Anna-Karin Eklund anser att det är oförenligt med yrkesetiken att ha Sverigedemokraternas värderingar. Foto: Cecilia Larsson

Tre Vårdförbundsmedlemmar kandiderar för Sverigedemokraterna i höst. — De borde själva ta ställning till om de kan vara med i förbundet, säger Anna—Karin Eklund, Vårdförbundets ordförande.

Medlemmarna är legitimerade sjuksköterskor, varav två är yrkesaktiva. De ställer upp för Sverigedemokraterna i kommun- och landstingsvalet i höst.

Pensionerade sjuksköterskan Gun–Britt Holmgren, 63, är Sverigedemokraternas toppnamn i Älvkarleby kommunfullmäktige och innehar tillsammans med sin make Kjell partiets två mandat. På den lokala hemsidan listas partiets viktigaste frågor varav en är ”flyktingstopp till kommunen”.

– Vi ska hjälpa flyktingarna där de hör hemma, säger Gun–Britt Holmgren.

Sedan talar hon om att kommunen inte har råd att hjälpa dem, att flyktingarna egentligen kommer av ekonomiska skäl och att de ställer till bråk.

Hur många är de?

– Det törs jag inte säga, säger Gun–Britt Holmgren.

Har ni gjort någon kartläggning med tanke på att ni tycker att det är ett stort problem?

– Nej.

Hon kan inte heller svara på frågan om vad ett rimligt antal flyktingar borde vara. Däremot säger sig Gun–Britt Holmgren personligen vara positiv till att ge gömda flyktingar vård på samma villkor som alla andra invånare i Sverige, trots att det är tvärtemot vad moderpartiet vill.

Strider mot Vårdförbundets stadgar 

Under ”grundläggande värderingar” i Vårdförbundets stadgar poängteras alla människors lika värde och rättigheter, samt respekten för olika etniskt ursprung, språk och religion. Det står också att alla människor har rätt att leva i ett samhälle som främjar hälsa och där demokratiska fri– och rättigheter råder.

Samma saker slås fast i den etiska koden för sjuksköterskor från ICN, den internationella sjuksköterskeorganisationen, men med lite andra ord.

Gun–Britt Holmgren tycker inte att Sverigedemokraternas värderingar strider vare sig mot Vårdförbundets stadgar eller yrkets etiska kod.

Vårdförbundets ordförande Anna–Karin Eklund håller inte med.

– Det tillbakavisar jag. Det är oförenligt med yrkesetiken över huvud taget att ha Sverigedemokraternas värderingar, säger hon.

Vill inte kasta ut någon

På frågan om Vårdförbundet vill utestänga Sverigedemokraterna hänvisar Anna–Karin Eklund till att det råder åsikts– och föreningsfrihet i Sverige. Däremot tycker hon att det vore värre om någon förtroendevald gick med i partiet.

– Det är inte förenligt, men hittills har vi inte stött på det.

Skadar partimedlemmarna förtroendet för vården?

– I det här läget tror jag inte att de har någon stor påverkan. Allmänheten ser dem nog som individer.

 Vill du att de tre Sverigedemokraterna lämnar Vårdförbundet?

– Jag tycker att de själva ska ta ställning. De borde tänka om. Om de tittar noga på de yrkesetiska riktlinjerna och Vårdförbundets stadgar så ser de att det inte stämmer med ett parti som inte värnar alla människors lika rätt. Vi tar gärna ett samtal om detta, säger Anna–Karin Eklund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida