Vårdförbundets andra varsel omfattar medlemmar i hela landet

I morgon den 5 maj utlöser Vårdförbundet sitt andra varsel. Det skiljer sig från det första genom att det omfattar medlemmar över hela landet.

Konflikten trappas upp i morgon, men Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk understryker att de varsel som läggs inte är samhällsfarliga.

– Vi tar inte ut personal som arbetar inom förlossningsvården, med barn eller med psykiskt sjuka, säger hon.

Lokala förhandlingar om samhällsfarlighet pågår på flera håll i landet, men Ingrid Frisk har gott hopp om att inga ärenden ska behöva gå till Centrala nämnden för samhällsfarlighet.

Bra diskussioner

Diskussionen om samhällsfarlighet har bland annat gällt sjukvårdsupplysningen. En av de orter där den omfattas av det andra varslet är Uppsala. Men där säger Agneta Wiberg, ordförande i Uppsala, att diskussionerna med arbetsgivaren har gått bra.

– Vi har ett bra diskussionsklimat där chefläkaren och biträdande sjukhusdirektören respekterar spelreglerna för konflikten. Efter det första varslet gick vi med på att undanta några medlemmar från varslet, och nu inför det andra varslet så har vi väldigt få förhandlingar om dispens, säger Agneta Wiberg.

I Uppsala omfattas över 500 medlemmar av de två varslen. Röntgenmottagningen i Tierp, en ortopedavdelning och sårcentrum på Akademiska sjukhuset är några av de arbetsplatser i Uppsala där medlemmar tas ut i strejk i morgon.

– När det gäller sårcentrum uppstod en diskussion om samhällsfarlighet eftersom man redan hade ett par amputationer inplanerade. Där ansåg arbetsgivaren att våra medlemmar var oumbärliga och vi gick med på att göra undantag, säger Agneta Wiberg.

Snabbutbildade naturvetare

Svårare är det med de biomediciniska analytikerna på klinisk kemi och farmakologi eftersom många, både bland de biomedicinska analytikerna och bland deras chefer, är med i Naturvetarförbundet.

– Naturvetarna har sagt att de ska vara neutrala, men jag har fått information om att de har snabbutbildat sig i arbetsuppgifter som våra medlemmar utför. Jag ser det som strejkbryteri och det har jag tagit upp med arbetsgivaren, säger Agneta Wiberg.

Vårdförbundets varsel är utlagda så att de som strejkar hela tiden växlar.

– Vi ser strejken i ett nationellt perspektiv. Det växlar hela tiden vilka som tas ut och vilka som går tillbaka till arbetet. Alla deltar och gör det efter olika behov och förutsättningar, säger Ingrid Frisk.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida