Vårdtåget i Gävle: Varnade för automatiska blodtrycksmätare

Vårdtåget i Gävle: Varnade för automatiska blodtrycksmätare
Elisabeth Marklund är till hälften verksam som vårdlärare och till hälften som kliniskt verksam i Uppsala. På Vårdtåget i Gävle varnade hon för automatiska blodtrycksmätare. Foto: Mats Åstrand

Egentligen kan de bara användas på fullt friska, normala människor. Ungefär så sammanfattade Elisabeth Marklund sin tveksamhet till automatiska blodtrycksmätare när hon i dag föreläste på Vårdtåget i Gävle.

Det var en upplevelse 2005 som fick sjuksköterskan och vårdläraren Elisabeth Marklund att ifrågasätta de automatiska blodtrycksmätarna.

Sjuksköterskan och läkaren på akuten – båda relativt unga och oerfarna – kom in med en patient till hjärtintensivavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala och påstod att han hade ett dramatiskt lågt blodtyck.

Men patienten hade inga andra tecken – hyn var torr, färgen bra. Det visade sig att han hade förmaksflimmer, vilket den automatiska blodtrycksmätaren inte kunde hantera.

– Patienter med för högt blodtryck tenderar att få ännu högre blodtryck med automatiska blodtrycksmätare, medan de som har lågt tryck får ännu lägre. Och patienter med till exempel förmaksflimmer går inte att mäta över huvud taget, sade hon.

Annars formade sig föreläsningen till en praktisk genomgång av olika svårigheter som kan uppstå när man mäter blodtrycket.

Den kunniga publiken var med på noterna, även om inte alla kände till begreppen ”silent gap”, pulsdeficit och varför man ibland ska använda klockan på stetoskopet i stället för membranet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida