Vårdtåget i Östersund. Hon skördar stamceller i Sundsvall

En bild ur en handfast verklighet. Det ger biomedicinska analytikerna Gertrud Wiklander när hon i dag kommer till Vårdtåget i Östersund för att berätta hur man skördar perifera stamceller på länssjukhuset Sundsvall-Härnösand.

Transplantationen sker på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Men skörden utför Gertrud Wiklander och hennes kolleger på sjukhuset i Sundsvall.

– Så besparar vi patienterna åtminstone en resa, säger hon.

Det är framför allt patienter med myelom, en cancer i kroppens plasmaceller, som behandlas på detta sätt. Det kan också gälla lymfompatienter och i sällsynta fall patienter med testikelcancer och bröstcancer.

Behandlingen inleds med att immunförsvar och cancerceller slås ut med cytostatika. Efter några dagars uppehåll tillförs patienten en tillväxtfaktor, vilken under ungefär en veckas tid stimulerar benmärgen att producera stamceller.

– Vi mäter mängden stamceller i blodet med hjälp av en ytmarkör, och när värdet är tillräckligt högt skördar vi stamcellerna, berättar Gertrud Wiklander.
De skickas till Umeå för nedfrysning, och efter en tid är det dags för patienten själv att åka dit för att få tillbaks sina nyupptinade stamceller.

– Vad jag vet är det unikt att vi gör det här på ett länssjukhus; annars är det bara på region- eller universitetssjukhus som man jobbar med detta, säger Gertrud Wiklander.

Som tycker att det är ett spännande uppdrag och dessutom till gagn för patienterna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida