Världens bästa jobb

Världens bästa jobb
Sineva Ribeiro. Foto: Anna Simonsson

ORDFÖRANDEN HAR ORDET. Att arbeta som barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska är att vara samhällsbärande. Ditt yrke är livsviktigt!

3 september 2019

Vårdförbundet representerade i juni alla svenska sjuksköterskor på Internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN:s, stora kongress i Singapore. Det var mäktigt att möta ledare från sjuksköterskeorganisationer från över 130 länder som representerar över 20 miljoner sjuksköterskor. Vi tog upp frågor som sjuksköterskans viktiga roll i samhället, ekonomiska förutsättningar, utbildning och forskning.

Våra kolleger i andra länder drivs av samma saker som vi: passion för våra yrken. Att spela en livsviktig roll i att främja folkhälsan. Vårdfokus intervjuade läkaren och professorn Khama Rogo från Världsbanken på kongressen och han beskrev det väldigt bra: ”Sjuksköterskor har den kompetens och skicklighet som vården världen över behöver. Ni är hälften av arbetskraften i hälso- och sjukvård. Det är ni som gör att befolkningen har tillgång till sjukvård, ger kvaliteten och visar riktningen.”

Det var fantastiskt att påminnas om varför man valde att jobba inom hälso- och sjukvården och just med våra yrken — det är helt enkelt världens bästa jobb! Om man får rätt förutsättningar och arbetsmiljö. Utöver den kollegiala samhörigheten, kraften och kompetensen på kongressen tar jag också med mig viktig information om forskningsläget. För nu stärks bevisen ytterligare: antalet sjuksköterskor per patient påverkar patientsäkerheten — för låg bemanning leder till ökad dödlighet. Den ledande forskaren professor Linda Aiken från USA visar i en rad studier att med fler sjuksköterskor i vårdpersonalen, och med färre antal patienter att ansvara för per sjuksköterska, förbättras patientsäkerheten kraftigt.

Hur många patienter har du ansvar för? Aikens forskning visar att mellan fyra och sju patienter per sjuksköterska är att rekommendera (även om det så klart varierar med typ av verksamhet). Så ser det inte ut i dag i Sverige, ett av världens rikaste länder. Det är dags att det händer något nu när det gäller sjuksköterskebemanningen, vi har redan tillräckligt med forskning som visar hur avgörande det är. Vi kommer att fortsätta sprida forskning till beslutsfattare, arbetsgivare och media för att leda i bevis att våra medlemmar inte är utbytbara. Sverige behöver fler barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor — att försöka ersätta din kompetens med icke kvalificerad personal är inte patientsäkert.

Till sist: Är du en av de drygt 90 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor som omfattas av vårt nya kollektivavtal med SKL och Sobona? Ta kontakt med din lokala förtroendevalda om du inte fått besked om årets löneöversyn! Din arbetsgivare ska belöna särskild yrkesskicklighet och erfarenhet redan i årets löneöversyn och nya löner ska betalas ut nu i höst, med retroaktivitet från 1 april.

Sineva Ribeiro,
ordförande Vårdförbundet

Ur min agenda i september:

2–4: Studiebesök i Portugal med Socialstyrelsen, SKL och Svensk sjuksköterskeförening på tema ICNP, International classification for nursing practice

16: Ordförande för årsmöte hos Vårdförbundet avdelning Gävleborg

18–19: Vårdförbundets förbundsstyrelsemöte i Stockholm

24: Träff med Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida