Vi jobbar ?när andra är lediga

Vi jobbar ?när andra är lediga
Sineva Ribeiro. Foto Anna Simonsson

Hälsosamma arbetstider. Inför avtalsrörelsen ?lyfter vi nattarbetstiden för en långsiktig lösning. Vi vill säkra medlemmarnas hälsa, kompetens-försörjningen och patientsäkerheten.

Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska ?analytiker och röntgensjuksköterskor anställs ofta med arbetstider som omfattar dag, kväll och natt i ett rullande schema.

?I såväl press, radio, tv, sociala medier som i möten med politiker och arbetsgivare har medlemmar och förtroendevalda lyft frågan om nattarbete. ?

Vård bedrivs som bekant under årets alla dagar och dygnets alla timmar. Vi arbetar när de flesta andra är lediga. Det spelar ingen roll om det är nyårshelg eller vardag. Men att arbeta omväxlande dag, kväll och natt tär på hälsan, något som är väl dokumenterat i forskning. Vi vill därför att tid för vila och återhämtning ska ingå i nattarbetstiden — oavsett vem som är arbetsgivare och var i landet arbetet utförs.?Bristen på återhämtning innebär större risker för utmattning, arbetsskador och felbehandlingar i arbetet, vilket naturligtvis också är en fara för patientsäkerheten. ??

Den senaste statistiken från SCB visar att arbetsgivare i hela landet har mycket svårt att rekrytera våra medlemmar. Med bättre villkor blir arbetsgivare självklart mer attraktiva. En win win-situation, tycker vi. ?

Vi har yrkat på en långsiktig lösning i samarbete med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Vi vill så småningom få en central reglering av nattarbetstiden. Den ska vara lika bra överallt. Det ger medlemmar bättre hälsa och det leder till ökad patientsäkerhet.

?Vi vill att:?

  • Tid för vila och återhämtning ska ingå i arbetstiden. ?
  • En central bestämmelse om nattarbete införs. Den ska gälla alla medlemmar, vid varje nattpass oavsett anställningsform och oavsett var i landet vården bedrivs eller för vilken arbetsgivare arbetet utförs. ?
  • Arbetsgivare och politiker tillsammans med oss tar ansvar och skapar moderna avtal för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.??

För att vi ska nå framgång krävs att vi är många och arbetar tillsammans. Då kan vi skapa de förändringar vi vet är bäst både för oss och för hälso- och sjukvården. Så varför inte inleda det nya året med att fråga en kollega: Är du med i Vårdförbundet? Många har aldrig fått frågan.?

Jag önskar er alla ett riktigt Gott Nytt År!

Ur min agenda i januari:

  • 11: Presidiemöte Barnmorskeförbundet
  • 12: Lunch med Eva Nordmark, TCO:s ordförande
  • 13: Läkarförbundet, mingel
  • 18: TCO:s styrelse
  • 19: Träffar chefsmedlemmar. Vårdförbundets ledarskapsprogram
  • 22: Träffar SKL:s ledningsgrupp
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida