Viam läggs ned men servicen består

Viam, Vårdförbundets bolag för medlemmar som samtidigt är egenföretagare, har lagts ned. Men verksamheten fortsätter, nu inom förbundet.??

Namnet Viam, som betyder »vägvisare«, kommer också att finnas kvar.?

– Ett bättre varunamn är svårt att hitta, säger Kristina Malm Janson, som blir ansvarig för verksamheten.?

Att förbundet lägger ned bolaget beror bland annat på att man anser att det är dags att sprida informationen om företagande till alla medlemmar i organisationen.?

– Men vi kommer att erbjuda samma service som Viam har gett och utveckla den, lovar Kristina Malm Janson. Nedläggningen sker etappvis. Ett sista nummer av Viam-nytt ges ut under hösten och Viamdagen arrangeras den 19 november, under Vårdförbundsveckan.?

Alla hittillsvarande medlemmar – 176 företag – har fått brev om att Viam upphör. En av Kristina Malm Jansons uppgifter är att förmå dem att stanna kvar som medlemmar i Vårdförbundet trots att Viam inte finns längre.??

Kristina Malm Janson ska också arbeta med medlemmarnas självbild.?

– De allra flesta ser på sig själva som anställda. De har inte lika lätt att se sig som företagare, säger Kristina Malm Janson.?

Hon säger också att en av Vårdförbundets uppgifter är att påverka utbildningen så att den förbereder studenterna mentalt på att de inte nödvändigtvis ska arbeta som anställda, utan att de också ska kunna tänka sig att bli egna företagare. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida