Vilka värderingar är viktigast för dig?

Vilka värderingar är viktigast för dig?
Sineva Ribeiro. Foto: Ulf Huett

Väljarmakt. 2014 kallas av medierna för ”supervalåret”. Ett år då vi har möjlighet att via valsedeln visa vilka värderingar vi står för.

5 februari 2014

För oss i Vårdförbundet är 2014 dessutom kongressår. En viktig samling som sätter prägel på de kommande tre årens politik och ger inriktning i frågor som är viktiga för medlemmar i Vårdförbundet. På Vårdförbundets webb kan du ta del av alla motioner som inkommit till kongressen och följa förberedelsearbetet fram till att kongressen möts den 5-8 maj.

I maj ska vi också välja företrädare till Europaparlamentet. Och i september är det dags för val till riksdag, landsting och kommun. Varje person som har rätt att rösta har i och med det ett stort ansvar att visa hur just du vill att samhället och framtiden ska se ut. Även om man som väljare kan känna sig besviken på de politiska partierna och vad som emellanåt upplevs som ett glapp mellan politik och verklighet, så är det ändå viktigt att utnyttja sin demokratiska rättighet att rösta.

Vårdförbundets stadga uttrycker de grund­-läggande värderingar som vår gemenskap bygger på. Det handlar om alla människors lika värde. Det handlar om demokratiska fri- och rättigheter, om rätten till hälsa och tillgång till vård på lika villkor. Just detta valår känns det extra viktigt att stå upp för detta, då de strömningar som både i Sverige och i Europa går emot våra grundläggande värderingar syns och hörs allt starkare.

Om du inte redan gjort det, så vill jag rekommendera dig att beställa antologin Genusyrsel och normuppror som är gratis för alla medlemmar. Boken utmanar oss att fundera kring våra egna normer och värderingar: Vad står jag för och vilka normer styr mitt beteende?

Med utgångspunkt i boken finns också en podcast. Just nu finns tre avsnitt att lyssna på. Du hittar dem enklast via Vårdförbundets webbplats. Även om boken och podcasten tar sin utgångspunkt i vår yrkesroll, så kan de väcka tankar som är högst relevanta även för de ställningstaganden som vi gör när vi går till val.

Jag hoppas att du liksom jag i årets val tydligt vill stå upp för en politik som innebär att alla människor har samma värde och rättigheter, oavsett etnicitet, religion, kön, sexualitet eller annat som bryter mot den rådande normen. För att citera vår stadga: ”I vår gemenskap är olikheter en tillgång, där alla har möjlighet till utveckling.” Det är helt grundläggande för mig. Som människa, som sjuksköterska och som ordförande för Vårdförbundet.

Ur min agenda i februari:

  • 5-6: Förbundsråd
  • 10: Möte med Läkarförbundets ledning
  • 13-14: Förbundsstyrelsen sammanträder
  • 24: SKL:s jämställdhetsråd
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida