Vill definiera värdet i att vara medlem

30 oktober 2008

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar om en omfattande översyn av både stadgarna och organisationen. Bland det som förbundsstyrelsen pekar på är behovet av att definiera medlemskapets värde, de geografiska gränserna för avdelningarna och hur man ska kunna arbeta snabbare när det gäller opinionsbildning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida