Vill ge pojkarna makt över sin kropp

Vill ge pojkarna makt över sin kropp
Barnets kroppsliga integritet och värdighet går före vuxnas rätt att utöva sina religiösa eller traditionsbundna sedvänjor, skriver Nordens barnombudsmän. Arkivbild: Mostphotos

Låt pojkarna själva bestämma om de ska omskäras skriver Nordens barnombudsmän i ett gemensamt uttalande.

I helgen gick Sveriges barnombudsman Fredrik Malmberg ut i en debattartikel tillsammans med bland andra Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro och krävde att svensk lag ändras så att omskärelse utan samtycke blir förbjudet när medicinsk grund saknas (se länk).

Nu har samtliga ombudsmän i Norden ställts sig bakom samma resonemang. Enligt ombudsmännen bryter omskärelse av pojkar utan medicinsk grund mot två artiklar i barnkonventionen. Det är dels artikel 12 om barns rätt att uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem, och dels artikel 24 som säger att de ska skyddas mot traditionella sedvänjor som kan vara skadliga för deras hälsa.

”Vi ser det som grundläggande att föräldrarätten i detta sammanhang inte sätts före barnets rätt till kroppslig integritet. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet, även om detta kan inskränka vuxnas rätt att utöva sina religiösa eller traditionsbundna sedvänjor”, skriver de fem barnombudsmännen.

Tillsammans med barnmedicinsk expertis vill barnombudsmännen arbeta för att omskärelse bara kan utföras på den pojke som är tillräckligt mogen att ta emot och förstå vad det medicinska ingreppet innebär och som vill att det görs.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida