Visar värdet av våra yrken

Som ni alla säkert sett i media har Vårdförbundet under den senaste tiden fått stort utrymme.

Vi har varit med i såväl Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och tv4:s nyheter som Rapport i svt. Lokala medier följer våra krav inför det avtal som är under förhandling. Medlemmar och förtroendevalda – alla bidrar till att visa värdet av våra yrken. När ni läser detta kanske vi redan nått hela vägen fram och tecknat ett avtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Det mediala genomslag vi haft har satt en tydlig press på skl. Inför avtalsrörelsen genomförde Sifo på vårt uppdrag en undersökning som visade hur landets kommunal- och landstingsråd värderar våra yrken. Slutsatsen blev att yrkena värderas högt. Värderingen av barnmorskor och sjuksköterskor står väldigt nära värderingen av läkare. Åtta av tio beslutsfattare tror att sjuksköterskor har en lön som är högre än den de facto är. Det finns ett stort glapp mellan politikers uppfattning och hur verkligheten ser ut.

Landets ledande politiker värderar även biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor högt, om än inte lika högt som sjuksköterskor och barnmorskor. Anledningen till detta kan vi bara spekulera om, men troligtvis kan det faktiska antalet utbildade vara en förklaring. Det visar att vi tillsammans kan göra mer för att profilera alla våra yrkesgrupper.

De krav vi har ställt till Sveriges kommuner och landsting är för oss självklara. Vården måste ta vara på våra medlemmars individuella kompetens och ge en lön som motsvarar kunskapen och bidraget till verksamheten. Vi möter fortfarande verksamhetschefer som påstår att hela det lokala utrymmet ska garanteras centralt och att lokal lönebildning inte är möjlig.

Men individuell lönesättning kräver lokal lönebildning. Ett centralt avtal ska bli ett kraftfullt verktyg för den lokala lönebildningen, samtidigt som vi ska bli ännu bättre i det lokala arbetet med coaching till medlemmar vid lönesamtal och när de söker nytt jobb. Ingen ska känna att inte Vårdförbundet finns där.

En säker vård kräver också att de som arbetar får tid till reflektion och återhämtning. För att säkra patientsäkerheten vill Vårdförbundet att arbetstiden för nattarbete kortas. Vi vill dessutom att villkoren vid föräldraledighet förbättras genom förlängning av föräldrapenningtillägget.

Ett nytt avtal ska gälla från den 1 april i år och min förhoppning är att vi inom kort sluter en överenskommelse med SKL. Men inte till vilket pris som helst. Varje landsting och varje kommun måste ta sitt ansvar. Vi står inte tillbaka för andra. Vi är värdefulla för vården, vi spelar roll för ett bra resultat för vårdtagaren. Vi ska ha en större del av välfärdens resurser.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida