Äldre i staden mår bättre än äldre på landet

Äldre i staden mår bättre än äldre på landet
Fysisk aktivitet kan skjuta upp funktionsnedsättningar på äldre dar. Arkivbild: Mostphotos

Betydligt fler och svårare sjukdomar bland äldre på landsbygden.

– Jag hade inte trott att skillnaden skulle vara så stor som den var. Sjukdomarna var framför allt allvarligare hos de äldre på landet, säger sjuksköterskan Britt-Marie Sjölund, lektor på Högskolan i Gävle.

Mer stroke och diabetes

Hon har undersökt sjukdom hos äldre och förmågan att klara sitt dagliga liv, sådant som av- och påklädning, toalettbesök och matning, och jämfört äldre på landet med äldre i storstaden.

Stroke hade drabbat 14 procent av de äldre på landet mot 7,4 procent i staden, för diabetes var siffrorna 16,1 på landet och 6,3 i staden och för Parkinsons sjukdom 3,7 mot 1,0.

Risken för funktionsnedsättning på grund av stroke, diabetes mellitus, frakturer och hörselnedsättning var också avsevärt högre för de äldre på landet och flera av dem hade två eller fler sjukdomar än bland de äldre i staden.

Har haft tunga jobb

Orsakerna har Britt-Marie Sjölund inte undersökt men hon konstaterar att många äldre på landet har haft fysiskt tunga och slitsamma jobb med jord och skog som säkert gett förslitningsskador och nedsatt funktionsförmåga.

– Långa avstånd till vården kan också göra att de väntar längre med att söka hjälp än i staden så sjukdomen hinner bli allvarligare. Det sociala livet påverkar nog också, det kan vara lättare att ta sig ut i staden. Men det är bara spekulationer, säger hon.

Myt att äldre blivit piggare

För att se trender över tid har hon också jämfört de som bor på landet och är 78 år eller äldre  för åren 1995 och 2003.

Kognitivt var det bättre i 2003 års grupp men fysiskt hade kvinnorna blivit signifikant sämre medan männen låg på samma nivå i båda grupperna, kanske för att fler hade dött i gruppen män. För kvinnorna var överlevnaden lika.

– Jag hade väntat mig en förbättring, det finns ju en allmän uppfattning att de äldre bara blir piggare och piggare, säger Britt-Marie Sjölund.

I materialet såg forskargruppen att fysisk aktivitet kan skjuta upp funktionsnedsättningen.

Sjuksköterskeuppgift

– Sjuksköterskor kan ha en uppgift genom att hjälpa individer i äldreomsorgen till fysisk aktivitet för att förebygga funktionshinder. Det påverkar inte bara sjukdomar utan också livskvaliteten. Det är också viktigt att redan i tidig ålder hitta riskpersoner och förebygga, till exempel ta upp livsstilsfrågor och motion vid de hälsosamtal som många landsting erbjuder.

Britt-Marie Sjölunds forskning ingår i hennes avhandling Physical functioning in old age: Temporal trends and geographical variation in Sweden som hon försvarade på Karolinska institutet i början av maj.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida