Äldre mår bättre med regelbundna hembesök

Äldre människor går betydligt mindre ofta till läkare akut om de regelbundet får förebyggande hembesök. Men hembesöken måste göras av en person som är både välutbildad och har förmågan att se möjligheter.

Det visar sjuksköterskan Klas-Göran Sahléns studier som han presenterar när han i dag försvarar sin avhandling Ett hekto förebyggande åtgärder ger ett kilo bot – förebyggande hembesök hos friska äldre i norra Sverige vid Umeå universitet.

Klas-Göran Sahlén har studerat en intervention med återkommande och strukturerade hembesök som resulterade i ett minskat behov av både sjukhussängar och hemtjänst.

De äldre upplevde en bättre livskvalitet och mindre ohälsa – antalet akuta läkarbesök minskade med två tredjedelar . Ett resultat som stöds av andra utvärderingar i Sverige.

Återkommande hembesök

Han betonar att det inte finns några belägg för att enstaka hembesök skulle minska de äldres behov av vård.

– Det är viktigt att se att det handlar om strukturerade och återkommande hembesök.

Kräver förmåga att se möjligheter

Han konstaterar också att den som besöker de gamla måste vara en kunnig, medicinskt och socialt utbildad person. 

– Det är inte givet att en distriktssköterska är bäst på det. Det måste vara en person som har förmåga att se och hantera olika slags frågor och behov, har ett vitt angreppssätt, kan se möjligheter och har förmåga att stärka de resurser som finns.

En förutsättning för ett gott resultat är också att man arbetar tillsammans yrkesgrupper emellan och över kommun- och landstingsgränser, säger Klas-Göran Sahlén, som bland annat har arbetat i kommunal verksamhet som mas och socialchef.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida