”Alkoholkonsumtion mer till skada än till nytta”

Det sägs ofta att en låg konsumtion av alkohol har en skyddseffekt. Det ifrågasätts i en ny avhandling.

27 oktober 2009

Hälsoekonomen Johan Jarl har räknat ut att alkoholen kostar samhället drygt 20 miljarder kronor varje år. Tillsammans med sitt forskarlag har han lagt ihop kostnaderna för bland annat sjukfrånvaro, sjukvård, brott, förtidspension, förtida dödsfall och olika förebyggande insatser.

Avhandlingen Essays on societal cost of alcohol and related issues – a health economic analysis som lades fram vid Lunds universitet kommer också fram till att kvinnor som alltid har varit lågkonsumenter av alkohol har mindre risk för långtidssjukskrivningar än helnykterister.

Orsaken behöver studeras närmare, men en teori är att det kan finnas någon bakomliggande orsak som exempelvis sjukdom med i bilden.

Nettoeffekten skadlig

Tidigare studier har visat att lågkonsumenterna har högre löner än både helnykterister och högkonsumenter och att lite alkohol skyddar mot vissa sjukdomar.

Men enligt Johan Jarl är alkoholens effekter på hälsan mer negativa än positiva hos alla som är under 80 år. Lågkonsumenternas högre löner kan troligen snarare förklaras av sociala och kulturella faktorer.

– I genomsnitt är nettoeffekten skadlig. De skyddande effekterna kan inte väga upp den ökade risken för exempelvis olika former av cancer och leversjukdomar, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida