Alla lämpade sjuksköterskor får ordinera vaccin mot influensan

För att underlätta för landstingen att klara H1N1- vaccinationerna har Socialstyrelsen beslutat att alla legitimerade sjuksköterskor som verksamhetscheferna anser lämpliga får rätt att ordinera vaccinet.

-Vi har fått många förfrågningar från landstingen och de två föreskrifter vi har tagit beslut om är till för att stödja landstingen så att de kan genomföra vaccinationerna på ett bra sätt, säger Agneta holmström, tillförordnad chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet.

Föreskriften om behörighet att ordinera läkemedel för vaccination mot influensa H1N1 ger verksamhetschefer rätt att ge sjuksköterskorna behörighet att ordinera vaccin om de bedömer att sjuksköterskorna har den kompetens som krävs.

Behörigheten gäller alltså enbart för svininfluensan. Att göra en medicinsk bedömning av om en patient bör få influensavaccinet är enligt avdelningschef Anders Tegnell på Socialstyrelsen inte svårare än att erfarna sjuksköterskor klarar det.

Den andra föreskriften som Socialstyrelsen har tagit beslut om handlar om att förebygga överkänslighetsreaktioner. Den innebär att vaccinatörerna inte behöver ha lika mycket teknisk utrustning vid vaccination av patienter som bedöms ha låg risk för överkänslighetsreaktioner som det har krävts tidigare.  

http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/andringsosfsvaccin

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida