Alla över 75 erbjuds minnestest

4 december 2008

I västra Karlstad bjuds alla över 75 år in till ett hälsosamtal och ett minnestest. Kommun, landsting och en privat vårdcentral gör gemensam sak för att tidigt hitta och erbjuda stöd till personer med minnessvårigheter. De som behöver hjälp kommer att få det, lovar hemtjänstchefen Lennart Kihlberg.

Målgruppen har fått en enkät hemskickad och med den ett erbjudande om hälsosamtal, minnestest och blodprovstagning. Drygt 60 procent av de tillfrågade har svarat och tackat ja. De ska nu bjudas in till en träff med en sjuksköterska. För minnestestet kommer hon att använda en ny metod för att upptäcka begynnande minnessvårigheter, som har utvecklats av Ragnar Åstrand, överläkare i Värmlandslandstinget. De som behöver det remitteras vidare för en mer ingående utredning och eventuell läkemedelsbehandling.

Kostnaderna för det tvååriga projektet, framför allt för de två sjuksköterskor som ska genomföra den första undersökningen, kommer att täckas av sökta statliga medel.

– Det betyder att vi inte behöver prioritera ned något annat. Efter de första två månaderna när vi har träffat alla dem som nu bjuds in, kommer det att handla om ett par patienter i veckan och det finns det utrymme för, berättar kommunens demenssjuksköterska Eva Karlsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida