functional food

Ämne i broccoli sänker blodsockret

Ämne i broccoli sänker blodsockret
Det behövs fyra-fem kilo broccoli för att utvinna en daglig dos. Arkivbild: Mostphotos

Ett särskilt ämne som finns rikligt i broccoli kan bli ett alternativ för att sänka blodsockret vid diabetes typ 2, enligt forskning från Sahlgrenska akademin.

En patientstudie visar att personer med typ 2-diabetes fick lägre blodsocker med en daglig dos av broccolikoncentrat. Det verksamma ämnet heter sulforafan och forskare vid Sahlgrenska akademin ser det som ett mycket lovande alternativ till de läkemedel som i dag ges mot diabetes typ 2.

– Mycket talar för att det här kan bli ett värdefullt tillägg till existerande läkemedel, säger Anders Rosengren, docent i metabol fysiologi vid Göteborgs universitet.

Biverkningar av läkemedel

Efter flera års forskning vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin i Göteborg och Lunds universitet publiceras nu resultaten i tidskriften Science Translational Medicine.

Forskningens mål har varit att hitta nya läkemedel mot diabetes typ 2 som riktar sig mot den förhöjda glukosproduktionen i levern. Det klassiska preparatet metformin arbetar så, men ger ofta biverkningar som gör att alla patienter inte kan ta det.

Forskarna har undersökt flera tusen substanser och hittade till slut sulforafan, en antioxidant som tidigare har visat sig vara intressant när det gäller cancer och inflammationssjukdomar. Ämnet finns bland annat i höga halter i broccoli.

Blodsockret sjönk

Först gjordes djurstudier på råttor och möss med kostframkallad diabetes. Blodsockret hos de djur som fick sulforafan sjönk lika mycket som de som fick metformin.

Därefter gjordes en patientstudie med hundra deltagare som gick på metformin. Patienterna fortsatte med metformin, men en grupp fick även extrakt av sulforafan. Den gruppen fick signifikant lägre blodsocker än placebogruppen.

Stora mängder broccoli

En daglig dos sulforafan utvinns ur fyra-fem kilo broccoli. Planen nu är att inom två år ha ett functional food-preparat ute, vilket är betydligt snabbare än om man skulle ta fram ett helt nytt läkemedel.

– Sulforafan angriper en central mekanism bakom diabetes och har en snäll biverkningsprofil. Som functional food kan det nå patienterna snabbare än ett läkemedel, och det är också ett intressant koncept ur diabetssynpunkt där kosten är central, säger Anders Rosengren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida