Anabola försämrarinlärning och minne

29 oktober 2009

Anabola androgena steroider, AAS, kan orsaka nedsatt inlärningsförmåga och försämrat rumsligt minne. Åtminstone hos hanråttor. Det visar apotekare Kristina Magnusson i sin avhandling vid Uppsala universitet. Hon har studerat vilken effekt en vanlig typ av AAS har på två av de transmittorer med vars hjälp hjärnans celler kommunicerar med varandra. Dels en vars frisättning är kopplad till aggressivitet, dels en som är kopplad till kognitiva processer och beroendemekanismer. ?

Även om studierna gjordes på hanråttor anser hon att de ger en fingervisning om effekterna hos mänskliga AAS-missbrukare. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida