Anhöriga till psykiskt sjuka får stöd via internet

Anhöriga till psykiskt sjuka får stöd via internet
Livlinan är en webbplats där unga anhöriga till psykiskt sjuka kan få stöd. Arkivbild: Colourbox

När unga närstående till psykiskt sjuka får tillgång till en webbplats särskilt riktad till dem, minskar deras stress. Det visar en studie.

Nu finns en webbplats där unga med en psykiskt sjuk närstående kan få stöd. Den är ett resultat av en studie där forskare har följt unga människor med en psykiskt sjuk vän, familjemedlem eller partner. Ungdomarna har följts i två år. Under den tiden har forskarna vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, tillsammans med de unga, skapat webbplatsen. Avsikten är att de där ska kunna få råd, stöd och utbildning.

Närstående behöver mer stöd

Webbplatsen har utvärderats vetenskapligt genom att den grupp ungdomar som använde den under åtta månader jämfördes med en annan grupp som fick traditionellt stöd, via broschyrer. Men en webbsida är inte ett tillräckligt stöd för unga människor som har en närstående med psykisk sjukdom.

De behöver också kontakt med andra som lever i en liknande situation. Ungdomarna efterlyser en psykiatrisk vård som är tillgänglig både för patienter, men också tar deras behov som närstående.

Nu byter hemsidan namn till Livlinan, och lämnas över till den ideella föreningen Suicidprevention i väst, som arbetar för att öka kunskapen om hur man kan förebygga självmord och självmordsförsök.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida