Cancer

Antalet cancerfall ökar dramatiskt framöver

Förra året fick 60 000 personer en cancerdiagnos. Om 24 år beräknas den siffran ha stigit till en bit över 100 000. Men en tredjedel av cancerfallen kan förebyggas.

Det konstaterar Cancerfonden i sin årliga rapport som publiceras i dag.

Fokus i rapporten ligger på hur antalet nya cancerfall kommer att öka från dagens cirka 60 000 per år till de 101 000 personer som beräknas få en cancerdiagnos år 2040.

Antalet personer som har fått en cancerdiagnos de senaste tio åren kommer enligt Cancerfondens prognos ha stigit till 650 000 fram till dess, vilket är mer än en fördubbling jämfört med i dag.

Risken för att dö ha minskat

Men, konstateras det i rapporten, även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar faktiskt också risken att avlida i cancer något. Bland annat beroende på bättre diagnostik och behandlingsmetoder.

I rapporten konstateras att en tredjedel av alla cancerfall går att undvika genom olika typer av förebyggande åtgärder.

Allra viktigast är att förhindra människor från att börja röka och hjälpa dem som redan gör det att sluta. Lungcancer är nämligen den cancersjukdom som flest avlider av. Förra året dog 3 647 personer på grund av lungcancer. För första gången var det något fler kvinnor än män som dog av sjukdomen.

Vill se handlingsplan för levnadsvanor

Även kostvanor, motion och alkohol påverkar risken för att få cancer, och här finns enligt Cancerfonden mycket att göra, både inom forskningen och genom konkreta förebyggande insatser från samhällets sida. Bland annat vill Cancerfonden att det tas fram en nationell handlingsplan för hälsosamma levnadsvanor.

Nya screeningmetoder kan också leda till att olika cancerformer upptäcks i ett tidigare skede och därmed blir lättare att behandla.

Resurser och personal krävs

En akilleshäl som Cancerfonden lyfter fram i sin rapport är bristen på personal inom stora delar av cancervården. Att säkerställa framtidens kompetensförsörjning är enligt Cancerfonden helt avgörande för att klara dagens och framtidens utmaningar.

Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, har räknat ut att kostnaderna för cancervården under 2013 landade på cirka 36 miljarder kronor. Utifrån den prognos som gjorts om utvecklingen av antalet cancerfall i framtiden uppskattar IHE att notan för 2040 kommer att bli cirka 70 miljarder kronor,

I fjol varnade Nätverket mot cancer för underskott i cancervården efter att ha granskat riksdagspartiernas budgetar. Efter att ha läst Cancerfondens rapport kräver de nu kraftigt ökade resurser.

– Jag hoppas verkligen att detta blir ett uppvaknande för våra beslutsfattare som ansvarar för cancervården. Frågan är vilket parti som blir först ut att lova att finansiera en värdig och jämlik cancervård, både i dag och i framtiden, säger Katarina Johansson, ordförande i Nätverket mot cancer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida