Apotekets förre vd utreder hur vården ska bli hållbar

Hur ska den svenska vården och omsorgen vara effektiv och långsiktigt hållbar? Regeringen har gett i uppdrag åt en särskild utredare att ta reda på det.

27 januari 2011

På torsdagen presenterade socialdepartementet Stefan Carlsson, tidigare vd för Apoteket, som mannen som ska utreda vad staten och dess myndigheter kan göra för att nå långsiktig hållbarhet och effektivitet i vård och omsorg.

Syftet är bland annat att stärka det hälsofrämjande arbetet  för att minska det framtida vårdbehovet  och att göra vården mer jämlik över hela landet.

Stefan Carlsson kommer bland annat att bedöma om myndighetsstrukturen är ändamålsenlig och effektiv nog, om ansvarsfördelningen mellan myndigheter behöver tydliggöras och lämna förslag på hur regeringens styrning av berörda myndigheter och verksamheter kan utformas.

En slutrapport ska finnas klar den 15 april 2012.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida