Flyktingvård

Asylsökande erbjuds gratis vaccin mot influensa

Asylsökande erbjuds gratis vaccin mot influensa
Asylsökande och migranter som är särskilt trångbodda kommer att erbjudas gratis vaccination mot influensan i Region Jämtland Härjedalen. Arkivbild: TT

Beslutet gäller asylsökande som är särskilt trångbodda i Region Jämtland Härjedalen. Folkhälsomyndigheten betraktar lösningen som ett sätt att i första hand avlasta sjukvården.

25 november 2015

Det är ställföreträdande smittskyddsläkaren Staffan Sylvan som tagit beslutet att erbjuda särskilt trångbodda flyktingar och migranter gratis influensavaccinering i Region Jämtland Härjedalen.

Orsaken uppges vara att människor som bor tätt inpå varandra löper ökad risk att smittas av influensa och därmed också sprida smittan vidare.

– Jag tar det här beslutet i enlighet med smittskyddslagen. Den här vaccinationen görs i förebyggande syfte och av smittskyddsskäl, säger Staffan Sylvan.

Ett ovanligt beslut

Statsepidemiologen Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten känner inte till att någon annan vårdgivare tagit ett liknande beslut. Däremot diskuteras på flera håll hur vaccinering av asylsökande ska hanteras. Folkhälsomyndighetens rekommendationer handlar i första hand om att riskgrupper ska vaccineras, oavsett nationalitet.

– Utgångspunkten är att den enskilde ska skyddas från allvarlig sjukdom. Den här typen av beslut som vi nu ser handlar nog mer om att avlasta sjukvården. Det är en bedömning som varje landsting själv måste göra, men det är inget vi ser som en nödvändighet, säger Anders Tegnell.

Risk för onödig belastning

Staffan Sylvan bekräftar att en av tankarna med beslutet är att avlasta. Han menar att om man inte vidtar åtgärder finns en risk för att flyktingar och asylsökande i onödan belastar sjukvården då de inte kan vårdas i den boendeform de har.

Frågan är då hur trångboddhet ska definieras. Staffan Sylvan har tagit kontakt med migrationsverket lokalt för en inventering över boendena i regionen.

– Som det ser ut nu har vi inga boenden som aktualiserar beslutet. Men det kan ändras snabbt, säger Staffan Sylvan.

Söker extra ersättning

Det pågår också diskussioner om migrationsverket i efterskott ska ersätta Region Jämtland Härjedalen för ökade kostnader. Om det inte är möjligt får regionen själv stå för kostnaden med hjälp av den schablonersättning som landsting och regioner redan får för asylsökande.

Staffan Sylvan räknar med att den kostnadsfria vaccinationen av särskilt trångbodda flyktingar kan starta i början av december. Hälsodeklaration och informationsblad ska då också vara översatta till de mest förekommande språken.

Vad kostar det?

I Region Jämtland Härjedalen kostar vaccinationen 75 kronor för personer födda 1950 eller tidigare, för de medicinska riskgrupperna, för gravida samt för de som har en anhörig med nedsatt immunförsvar. För övriga är kostnaden 130 kronor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida