Attityder till psykisk ohälsa allt positivare

Attityder till psykisk ohälsa allt positivare
Regeringens satsning påverkar så sakteliga allmänhetens attityder till psykisk ohälsa. Arkivbild: Colourbox

Projektet Hjärnkoll bidrar till att människors fördomar om psykisk ohälsa minskar. Det visar den senaste uppföljningen. I de tre län som ingår i regeringens satsning har attityderna förbättrats mer än i övriga län. Ambassadörerna är motorn i utvecklingen.

31 januari 2012

Projektet Hjärnkoll startade 2009. De tre län som ingår i kampanjen är Västerbotten, Västra Götaland och Uppsala.

År 2009 ville 18 procent av befolkningen i de tre länen inte bo granne med människor som har haft en psykisk sjukdom. Den siffran har halverats. Nu är det bara 9 procent av befolkningen som har den inställningen. I övriga landet är det fortfarande 15 procent som inte vill ha dem som grannar.

År 2009 ansåg drygt 74 procent av landets befolkning att människor med psykisk sjudom är mindre farliga än vad de misstänker att de flesta andra tror. Den siffran har ökat till 79,7 procent i kampanjlänen, medan de som bor i övriga landet är lite mer försiktigt positiva – där har andelen ökat till 76,6 procent.

Även när det gäller synen på psykisk sjukdom som sådan har attityderna förändrats, om än försiktigt. I kampanjlänen anser 72,8 procent att psykisk sjukdom är som vilken annan sjukdom som helst, medan 70,6 procent i övriga landet har den uppfattningen. 2009 var motsvarande siffror 67,8 procent i kampanjlänen och 67,2 procent i övriga landet. 

Hjärnkolls projektledare Rickard Bracken ser förändringen i synsätt som ett resultat av det arbete som de 200 utbildade ambassadörerna gör. De har erfarenhet av psykisk ohälsa och går ut i olika offentliga sammanhang för att dela med sig av sin kunskap. De inspirerar också andra att prata öppet om sin psykiska hälsa och att bryta skammen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida