”Bättre kontroll av kosttillskott och energidrycker nödvändigt”

”Bättre kontroll av kosttillskott och energidrycker nödvändigt”
Man räknar med att 20-25 procent av kosttillskotten som saluförs till idrottare som prestationshöjande innehåller dopingklassade substanser utan att det anges. Arkivbild: Mostphotos

Expert varnar för att det finns alltför många farliga preparat ute på marknaden i Sverige.

Med de regler som Sverige har är det inte lätt att veta och kontrollera vad kosttillskotten egentligen innehåller. Att stoppa farliga preparat är nästan omöjligt – något måste göras.

Det skriver Gerhard Larsson, som tidigare bland annat utrett missbruksfrågor åt regeringen, på DN debatt.

Ingen vet riktigt hur mycket kosttillskott som säljs, men lågt räknat handlar det om köp för 5-6 miljarder kronor per år. Kosttillskott och energidrycker finns i en gråzon mellan livsmedel och läkemedel och därför brister kontrollen av innehållet, menar Gerhard Larsson.

Det ger också problem för sjukvården, skriver han i debattartikeln. Det kan vara svårt att behandla en akut sjuk person vid ohälsa eller beroende där den underliggande orsaken är användande av kosttillskott med felaktigt eller ofullständigt beskrivet substansinnehåll.

Gerhard Larsson föreslår ett nationellt handlingsprogram där marknaden kartläggs och införande av ett system med förhandsanmälan till Livsmedelsverket liknande det som finns i flertalet EU-länder. Det behövs också bred information till allmänheten om effekter och risker med kosttillskott, liknande det som sker kring alkohol och narkotika, anser han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida