Forskning

Behandling kan dämpa röster vid schizofreni

Forskare har lyckats dämpa inre röster hos schizofrenipatienter genom att utsätta en viss del av hjärnan för magnetisk pulsbehandling.

6 september 2017

Det var vid en konferens i Paris i veckan som ett franskt forskarlag kunde presentera intressanta fynd om psykossjukdomen schizofreni.

I behandlingsstudien ingick 59 personer som diagnostiserats med schizofreni. Alla fick besvara ett antal frågor för att med hjälp av en särskilt framtagen skala kunna bedöma deras problem med upplevda röster.

Fick magnetisk pulsbehandling

Därefter delades de upp i två grupper, där den ena fick en placebobehandling. Den andra gruppen, bestående av 26 patienter, fick under två dagar sammanlagt fyra behandlingar där den del av tinningloben som kopplas till språkfunktion stimulerades med korta magnetiska pulser, så kallad transkraniell magnetstimulering, TMS.

Efter behandlingarna gjordes nya intervjuer. Av de som fått den riktiga behandlingen uppgav 35 procent att de upplevde en signifikant förbättring. I den andra gruppen var motsvarande siffra nio procent, rapporterar TT.

Sätter stor tilltro till TMS

”Vi kan nu med viss säkerhet säga att vi har hittat ett specifikt anatomiskt område i hjärnan som förknippas med hörselhallucinationer vid schizofreni. Dessutom har vi visat att behandling med högfrekvent TMS gör skillnad för åtminstone vissa patienter”, säger forskarna i ett uttalande.

Resultaten har ännu inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida