Beroendet går att behandla

Två fungerande metoder för behandling i öppenvård av spelberoende har tagits fram av Karolinska institutet och Beroendecent­rum i Stockholm. ?

–?Spelberoende är ett folkhälsoproblem med stora konsekvenser både för individen, familjen och samhället. Det är oerhört viktigt att få fram utvärderade behandlingar för vuxna, säger Marie Risbeck, projektledare för spelprevention vid Statens folkhälso­institut. ??

Den ena metoden består av motiverande samtal vid fyra tillfällen och är individuell. Den andra är gruppbaserad och bygger på kognitiv beteendeterapi med åtta behandlingsträffar och fyra booster-tillfällen. Metoderna utvärderades av docent Per Carlbring vid Linköpings universitet. 127 patienter som deltog i behandlingarna mellan 2005 och 2007 följdes upp tolv månader senare. ?

–?Det finns också ett it-baserat program vi tror mycket på. Behoven av stöd är olika beroende på bland annat ålder, spelform och andra problem. Tillgången till behandling ser tyvärr väldigt olika ut i landet.?

Utifrån studiens goda resultat har behandlingar startat i Stockholm, Göteborg och Malmö. Folkhälsoinstitutet som finansierade studien presenterade nyligen en befolkningsstudie om spel och hälsa som visade att det finns 24?000 personer i Sverige med så allvarliga spelproblem att de förmodligen behöver behandling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida