Bra att tala om nya roller

Flyktingfamiljer som kommer till Sverige skulle vara hjälpta av att få prata om hur livet ser ut nu och hur det såg ut i hemlandet. Sjuksköterskan Kerstin Samarasinghe har i sitt avhandlingsarbete intervjuat flyktingfamiljer, språk- och kulturtolkar samt sjuksköterskor i primärvården och funnit att familjerna lever i ett utanförskap.

Hennes förslag är att familjen får hjälp av sjuksköterskan på vårdcentralen med att se på hur familjens struktur och funktion har förändrats. Det kan vara att mannen har varit familjeförsörjare i hemlandet och nu är det kvinnan.

I samtalet kan sjuksköterskan bekräfta familjemedlemmarnas identiteter oavsett förändrade roller.

– Kan man uttrycka sina känslor och tankar och förstå hur förändringen påverkar familjens hälsa så mår man bättre, säger Kerstin Samarasinghe.
Hon påpekar att ett sådant arbetssätt kräver att sjuksköterskorna får utbildning både i att samtala med en hel familj och i att se på sina egna kulturella referensramar.

Avhandlingen Facilitating a healthy transition for involuntary migrant families within primary health care lades fram vid Lunds universitet i slutet av mars.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida