Stressforskning

Bra kondition skyddar mot stressens negativa effekter

Bra kondition skyddar mot stressens negativa effekter
Den förväntade kopplingen mellan självupplevd stress och flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom fanns bara hos dem som hade dålig kondition, visar en ny studie.

Otränade personer som utsätts för stress drabbas i högre grad av ohälsa än de som har god syreupptagningsförmåga. Det visar ny forskning vid Sahlgrenska universitetet.

Studien omfattar cirka 200 personer i åldern 25-50 år, hälften kvinnor och hälften män, som inte medicinerade mot något och med ett bmi som inte stack ut (18-30).

Resultaten visar att självupplevd stress slår hårdast mot otränade. De drabbades i högre grad av högt blodtryck, höga blodfetter och flera andra negativa effekter jämfört med de som hade god syreupptagningsförmåga.

– Stress har vi alltid utsatts för och det är vi också fysiologiskt utrustade för att ha, utan stress hade vi haft en sämre överlevandsförmåga. Men det är nog inte meningen att vi ska vara otränade, det är framförallt då stressen kan medföra ohälsa, säger ansvarig forskare Mats Börjesson, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset och professor i idrottsfysiologi vid Sahlgrenska akademin.

Mer råd om fysisk aktivitet

Även om det behövs fler och större studier för att kunna bekräfta fynden, anser han att patienter som söker vård för stressrelaterade symptom i högre utsträckning bör få råd om ökad fysisk aktivitet.

– Det är viktigare att vara tränad än att vara ostressad. Man kan uppleva stress men om du förbättrar din fysiska kondition finns det goda chanser att du får mindre negativa effekter av den, säger Mats Börjesson.

Studien Fitness moderates the relationship between stress and cardiovascular factors är publicerad i idrottsmedicinska tidskriften Med Sci Sports Exercise.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida