Brett forskningsstöd för johannesört vid depression

30 oktober 2008

Johannesört är lika effektivt mot depression som antidepressiva läkemedel och är bättre än placebo. Dessutom ger den färre biverkningar än traditionell farmakologisk behandling. Det visar en nyligen publicerad Cochraneanalys som omfattar 29 studier med totalt 5 500 deltagare. Den tydligaste effekten av johannesört sågs i de tyska studierna, vilket kan bero på att alternativ behandling där har en lång tradition.

Att örten kan vara ett alternativ till läkemedelsbehandling råder det ingen tvekan om, kommenterar Bo Bergman på Läkemedelsverket. Men vid svårare depressionstillstånd tycker han att man ändå bör vända sig till läkare.

Glöm bara inte att johannesört minskar effekten av flera läkemedel, bland andra warfarin och p-piller.

St John’s wort for major depression. Intervention Review. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008;4.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida