Katastrofmedicin

Akut brist på rent vatten i orkandrabbade Haiti

Akut brist på rent vatten i orkandrabbade Haiti
Många hem förstördes i Roche-en-Bateau, sydvästra Haiti, av orkanen Matthew den 4 oktober 2016. Foto: Andrew McConnell/Panos Pictures

Sedan den stora jordbävningen i Haiti 2010 har många tusen människor dött i ständigt nya kolerautbrott. Efter att orkanen Matthew drabbade landet förra veckan befaras spridningen av kolera bli ännu värre.

12 oktober 2016

– Inkubationstiden för kolera är en till fem dagar. Orkanen slog till den 4 oktober. Så om det kommer ett större kolerautbrott bör det komma inom de närmaste dagarna, säger Sophie Graner, vice ordförande för Läkare utan gränser i Sverige.

Men kolera är ingenting nytt i Haiti. Sophie Graner berättar att cirka en halv miljon människor har drabbats av kolera sedan landet drabbades av den katastrofala jordbävningen 2010, och att tusentals har dött av sjukdomen.

Förorenat flodvatten

Översvämningarna efter orkanen i kombination med sönderslagna brunnar och vattennätverk gör att många människor tvingas dricka förorenat flodvatten, vilket ytterligare spär på riskerna för kolera och andra allvarliga infektionsjukdomar.

Läkare utan gränser har än så länge inga svenskar på plats. Men från andra länder har fyra medicinska team med totalt 26 personer inom organisationen tagit sig till olika delar av Haiti för att utvärdera behoven av sjukvård och annan humanitär hjälp.

Exakt hur många som har drabbats av orkanen är det ingen som riktigt vet ännu. Men enligt Röda korset har tiotusentals människor tvingats lämna sina hem.

Stora delar av den befintliga infrastrukturen med sjukhus, bostäder och många av de sedan tidigare undermåliga vägarna har slagits i spillror.

Skadade människor

Förutom risken för större kolerautbrott har många människor skadats akut och riskerar infektioner i såren.

– Det våra medicinska team riktar in sig på just nu är att förse människor med kolerakit med bland annat rent dricksvatten eller infusioner av vatten, att få logistiken att fungera och att ta hand om och behandla människor med infekterade sår, säger Sophie Graner.

Även Röda korset finns på plats för att stötta drabbade människor i Haiti. Exempelvis genom att dela ut rent vatten men också för att se till att de utsatta människorna får material till att reparera sina hus eller bygga tillfälliga bostäder.

Hjälporganisationen Hoppets Stjärna och Rädda barnen hjälper också till på plats.

Tusentals drabbade barn

Rädda barnen arbetar exempelvis med att skapa trygga och barnvänliga platser där tusentals av de barn som fördrivits från sina hem kan leka, träffa andra barn och få psykosocialt stöd av vuxna.

Liksom hos de andra organisationerna prioriteras insatser för att minska spridningen av kolera och andra sjukdomar genom att bidra med rent vatten och utbildning om hygien.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida