Brittiska kvinnor får förebyggande medicin mot bröstcancer

Brittiska kvinnor får förebyggande medicin mot bröstcancer
Lena Carlsson, cancerläkare i Sundsvall, vill ta upp en diskussion med sina kolleger om att förebygga bröstcancer.

Kvinnor i Storbritannien som har en ärftligt betingad förhöjd risk för bröstcancer erbjuds nu förebyggande behandling med tamoxifen eller raloxifene.

Den brittiska myndigheten National health service, NHS, som driver den offentliga sjukvården i Storbritannien, erbjuder riskkvinnor i Storbritannien behandling med tamoxifen eller raloxifene. Det handlar om den grupp kvinnor som har en konstaterad ärftlig ökad benägenhet att få bröstcancer och där risken är minst en på sex.

Halverar risken

Behandlingen innebär att kvinnorna tar en tablett varje dag i fem år, därmed ska risken att drabbas av bröstcancer näst intill halveras, enligt studier. Samtidigt säger experter att kvinnorna noga ska överväga beslutet; att i stället operera bort båda brösten sänker risken praktiskt taget till noll.

Lena Carlsson, som är onkolog och verksamhetschef på onkologkliniken i Sundsvall, tycker att tamoxifen är ett bra sätt att förebygga bröstcancer. Metoden är väl övervägd och bygger på evidens; modellen har testats i flera studier. Hon påpekar dock att den inte är utan biverkningar, men att riskbedömningen görs av onkologer.

– I svenska bröstcancergruppen och våra nationella råd bör vi absolut resonera om vi ska använda metoden. Den fungerar, men ger ju inte ett fullständigt skydd, säger hon.

Läkemedlen är ännu inte godkända för preventiv behandling. I Sverige används tamoxifen för att behandla bröstcancer och raloxifene används mot benskörhet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida