Bröstcancerrisk ökar med högt blodsocker

30 april 2008

Bröstcancerrisk ökar med högt blodsocker Kvinnor med övervikt eller höga blodsockernivåer löper ökad risk att drabbas av allvarlig bröstcancer. Det visar en studie gjord på 561 bröstcancerdrabbade kvinnor i Västerbotten som har jämförts med lika många friska kvinnor. Forskargruppen har tidigare visat att högt blodsocker generellt leder till ökad cancerrisk hos främst kvinnor.

Breast Cancer Research and Treatment
online 2008-03-11.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida