D-vitaminbrist ökar risken för förkylning

3 april 2009

Amerikanska forskare har i en nyligen publicerad studie konstaterat att det finns ett samband mellan låga nivåer av D-vitamin i blodet och en ökad tendens att ådra sig övre luftvägsinfektioner, öli.

I studien, som sträckte sig över sju år och omfattade nästan 19 000 personer, konstateras även att sambandet förmodligen är ännu starkare för de personer som dessutom lider av astma och/eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Det studien däremot inte ger svar på är huruvida D-vitaminersättning ger ett skydd mot öli.

Läs mer om studien på: http://archinte.ama-assn.org sök på 25-Hydroxyvitamin D.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida