Dålig koll av medicinsk information på nätet

Dålig koll av medicinsk information på nätet
Resultaten i Bupa health pulse 2010 bygger på intervjuer med över 12 000 personer i Australien, Brasilien, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Mexiko, Spanien, Ryssland, Storbritannien och USA. Arkivbld: Colourbox

Bara en av fyra är källkritisk till medicinsk information på nätet. Trots att alla hemsidor definitivt inte är tillförlitliga.

12 april 2011

Brittiska hälsojätten Bupa visar i rapporten Bupa health pulse 2010 att internetanvändare behöver bli bättre på att värdera medicinsk information på nätet.

Få kritiska

En stor del – mellan 30 och 85 procent – av internetanvändarna utnyttjar webben för att både leta medicinsk information och diagnostisera sig själva. Samtidigt är det få – endast en av fyra enligt en annan brittisk undersökning – som kritiskt värderar den tillgängliga informationen.

Bupas rapport visar att långt ifrån alla onlinekällor innehåller korrekt information. Av 500 googlade sidor med hälsoinformation om barn var det bara 39 som innehöll helt korrekta uppgifter. Var tionde hemsida innehöll felaktigheter och hälften misslyckades med att svara på frågan som forskarna ställde.

Sponsrade hemsidor sämst

Av de undersökta hemsidorna var det bara myndighetssidor som alltid innehöll korrekt information. Hos utbildningsinstitut, intressegrupper, enskilda individer och företag var det omkring 80 procent som presenterade tillförlitliga uppgifter, medan drygt varannan nyhetssida var att lita på.

Bland sponsrade webbsidor var det ingen som till hundra procent innehöll korrekt information.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida