forskning

Dålig kondition ökar risken att dö i förtid

Dålig kondition ökar risken att dö i förtid
Syreupptagningsförmågan var kopplad till dödlighet, endast rökning påverkade mer än den fysiska konditionen. Arkivbild: Mostphotos

I 45 år har forskare vid Sahlgrenska akademin följt över 600 män och granskat sambandet mellan deras syreupptagningsförmåga och dödlighet.

22 augusti 2016

Studien visar att det bara är rökning som är farligare än låg fysisk kapacitet.

– Vår studie visar att fördelarna med att vara fysiskt aktiv genom hela livet är tydliga, säger Per Ladenvall, forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, i ett pressmeddelande.

Sedan 1960-talet

Studien är unik eftersom den har följt männen under så lång tid. Den startade redan 1963 då ett representativt urval av män som då var i 50-årsåldern rekryterades.

När männen var 54 år testades deras kondition och 656 män genomförde även ett test som mätte deras syreupptagningsförmåga vid arbetsprov. De delades in i tre grupper från låg till hög syreupptagningsförmåga.

Sedan har männen följts ända fram till 2012, då de som fortfarande levde var 99 år. Under tiden har de genomgått upprepade undersökningar ungefär vart tionde år och uppgifter om dödsorsak för dem som avlidit har hämtats från dödsorsaksregistret.

Tydligt samband

Forskarna har fått fram att varje steg i ökad syreupptagningsförmåga var kopplad till 21 procents lägre dödlighet efter justering för andra riskfaktorer som rökning, högt blodtryck och kolesterolvärden.

– Sambandet mellan fysisk kapacitet och alla dödsorsaker graderades, med allra störst risk i den grupp som hade lägst maximal syreupptagningsförmåga. Enbart rökning innebar en större risk för dödlighet, säger Per Ladenvall.

Studien Low aerobic capacity in middle-aged men associated with increased mortality rates during 45 years of follow-up har publicerats i European Journal of Preventive Cardiology.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida