Folkhälsa

Dubbelt så många får behandling för psykisk ohälsa

Dubbelt så många får behandling för psykisk ohälsa
Antal behandlingar mot psykisk ohälsa har dubblerats sedan 2009. Arkivbild: Getty images

Antalet patienter som fått behandlingar för psykisk ohälsa har dubblerats på åtta år. Men antalet patienter som får smärtbehandling minskade drastiskt förra året sedan det statliga stödet minskat.

31 augusti 2018

Det är Sveriges kommuner och landsting, SKL, som har sammanställt hur många patienter som har fått behandlingar för psykisk ohälsa och för ospecifik smärta.

Det gäller framförallt kognitiv beteendeterapi, KBT, som ges vid vissa psykiatriska diagnoser samt multimodal rehabilitering, MMR, som ges vid långvariga smärttillstånd i nacke, axlar eller rygg.

Mer KBT på nätet

Sedan 2008 har SKL en överenskommelse med staten om att personer med måttlig till medelsvår psykisk ohälsa eller långvarig ospecifik smärta ska få tillgång till behandlingar och rehabilitering.

  • 2009 fick 26 000 patienter behandling mot psykisk ohälsa.
  • 2017 fick 54 000 patienter behandling mot psykisk ohälsa.

För 2017 har landsting och regioner också kunnat få ersättning av staten för internetbaserad KBT – något som ledde till en ökning från 200 behandlingar 2016 till 1 700 behandlingar 2017.

– De här diagnoserna är de vanligaste orsakerna till både kort och lång sjukfrånvaro. Det är mycket positivt att tillgången till behandling har ökat. Tyvärr har också den psykiska ohälsan ökat, så behoven av den här sortens behandlingar är fortfarande stora, säger Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef på avdelningen vård och omsorg på SKL.

Färre får smärtbehandling

Antalet patienter som fått smärtbehandlingar ökade också under ett antal år, från 6 000 behandlingar 2009 till nästan 9 000 år 2016. För 2017 minskade ersättningen från staten vilket också ledde till att antalet behandlingar drastiskt minskade till knappt 5 500.

Efter 2018 är det osäkert vad som sker med det statliga stödet till multimodal smärtrehabilitering och i rapporten från SKL uttrycks en farhåga om att MMR då kommer att försvinna helt inom primärvården.

Multimodal rehabilitering innebär en kombination av psykologiska insatser och fysisk aktivitet/träning, manuella eller fysikaliska metoder. Vårdpersonalen arbetar i team där också patienten ingår

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida