Egenvård vid Waranbehandling lika säker som rutinsjukvård

Egenvård vid warfarinbehandling är ett minst lika säkert sätt som rutinsjukvård. Åtminstone för de patienter som klarar av att sköta rutinerna och som är motiverade. Det konstaterar SBU i en ny rapport som presenterades i dag.

19 december 2007

Vinsten med egenvård, för de patienter som klarar av det, är främst förbättrad livskvalitet eftersom de slipper att vara så bundna till sjukvården, konstaterar SBU, Statens beredning för medicinska utvärderingar.

Nära 140 000 svenskar behandlas med blodproppsförebyggande läkemedel av typen warfarin. Av dessa är det i dag bara cirka 800 personer som testar sig själva eller bedriver egenvård. Enligt SBU uppskattas att mellan 15 000 och 25 000 patienter borde kunna klara egenvård, under förutsättning att de får utbildning i det.

Ett hinder är den höga kostnaden för egenvårdsutrustningen, cirka 6 000 kronor, vilket patienten själv måste bekosta.

Dödlighet lägre för dem som testar sig själva

I Alert-rapporten har SBU granskat tolv randomiserade studier där egenvård vid waranbehandling har jämförts med rutinsjukvård. Litteraturgenomgången visar att människor som både testar och behandlar sig själva löper mindre risk att drabbas av blodpropp, jämfört med om de låter sjukvården sköta kontrollerna och ordinationerna.

Förekomsten av allvarliga blödningar skiljer sig inte mellan grupperna. Men totalt sett är dödligheten, inkluderat alla dödsorsaker, lägre i gruppen egenvårdare.

Enligt SBU bör resultaten av metaanalyserna tas med en viss försiktighet. Dels därför att studierna har varit så olika upplagda, dels därför att rutinsjukvården i Sverige håller en högre kvalitet än den antikoagulantia-vård som har undersökts i de flesta av de studier som har ingått i metaanalysen. Det är därför inte säkert att resultaten är helt överförbara på svenska förhållanden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida