Ensambarn blir oftare överviktiga

Ensambarn blir oftare överviktiga
Ensambarn har mer än 50 procents större risk för fetma jämfört med jämnåriga som har syskon. Det visar en studie på 12 700 barn i åtta europeiska länder, däribland Sverige. Arkivbild: Colourbox

Barn som växer upp utan syskon har mer än 50 procent högre risk för att bli överviktiga eller feta jämfört med barn som har syskon. Det visar en studie på 12 700 barn i åtta europeiska länder, däribland Sverige.

23 augusti 2012

Studien har utförts inom ramen för det europeiska forskningsprojektet IDEFICS, där forskare från olika delar av Europa studerar livsstil, diet och fetma samt dess hälsoeffekter på barn mellan två och tio år.

I studien ingick 12 700 barn från åtta europeiska länder, däribland Sverige. Deras uppmätta BMI, kroppsmasseindex,  kopplades till ett frågeformulär där föräldrarna fick svara på frågor om barnens vanor.

Resultaten visar att ensambarn har mer än 50 procents större risk för fetma jämfört med jämnåriga som har syskon. Detta har kontrollerats mot andra påverkande faktorer som föräldrarnas vikt, kön och barnets födelsevikt.

Mindre lek utomhus

En tydlig trend som forskarna sett är att ensambarn oftare lever i hushåll med lägre utbildningsnivå, mer sällan leker utomhus och oftare har tv i sovrummet.

– Men även när vi tar med dessa faktorer står sambandet mellan syskon och fetma starkt. Det tycks alltså vara en riskfaktor i sig att vara ensambarn, säger Monica Hunsberger, en av de forskare vid Sahlgrenska akademin som har medverkat i studien.

Hon menar att sambandet kan bero på skillnader i den individuella familjemiljön och i familjestrukturen, men det är inget som forskarna har tittat på denna gång. För att förstå sambandet krävs vidare studier.

Mest fetma i Sydeuropa

Över 22 miljoner barn i Europa beräknas vara överviktiga. Studien visar att fetma bland barn generellt sett är tre gånger vanligare i sydliga länder som Italien, Spanien och Cypern än i Sverige och andra nordliga länder

Artikeln Overweight in singletons compared to children with siblings: the IDEFICS study är publicerad i Nature Nutrition and Diabetes.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida