Extrapengar till diabetesvården i Rosengård i Malmö

Extrapengar till diabetesvården i Rosengård i Malmö
I Rosengård i Malmö samsas många olika nationaliteter. En extra satsning görs nu för att förbättra hälsoläget bland invånarna. Foto: Colourbox

Region Skåne skjuter till extrapengar till diabetesvården i stadsdelen Rosengård i Malmö.

Diabetes är en markör på hälsoläget i en befolkning och sjukligheten i diabetes är relativt sett hög i stadsdelen Rosengård i Malmö som är ett av Malmös socioekonomiskt mest utsatta områden.

Därför vill regionens vårdproduktionsberedning avsätta 600 000 kronor till en särskild satsning för att sänka sjukligheten i diabetes just där. Primärvården får pengarna till ett utvecklingsarbete i samarbete med Skånes universitetssjukhus.

– Skulle detta falla väl ut kan jag se ett embryo till helt nya sätt att arbeta. Jag kommer att följa detta arbete med stor spänning”, säger Catharina Blixen-Finecke (M) ordförande för  Vårdproduktionsberedningen i Region Skåne i en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida