Farligt barnvirus cirkulerar i Sverige

Folkhälsomyndigheten manar till uppmärksamhet vid fall av allvarlig luftvägsinfektion.

Under hösten har det varit ett utbrott av viruset, som heter enterovirus D68 (EV-D68), i USA och Kanada. Mer än 1 300 personer har diagnostiserats med allvarlig luftvägssjukdom till följd av D68, de flesta barn. Hittills finns det inga kända dödsfall.

Nu har de första svenska fallen hittats på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Totalt rör det sig om sex barn varav två fick vårdas på intensivvårdsavdelning. Ett av barnen är nio år, de andra är under fyra år och alla har blivit friska.

Majoriteten blir inte allvarligt sjuka

De flesta blir dock inte svårt sjuka av viruset, vars symtom är som vid en vanlig förkylning.

– Av de som får svår sjukdom har många underliggande lungsjukdomar, som astma. Så om man har barn med astma bör man vara extra uppmärksam. I vissa fall kan dock infektionen resultera i svår andnöd som kräver läkemedelsbehandling eller till och med intensivvård, säger Mia Brytting, chefsmikrobiolog vid Folkhälsomyndigheten, till TT.

Ha viruset i åtanke

Viruset är nära släkt med polioviruset och därför undersöker de nordamerikanska myndigheterna rapporter om förlamning och muskelsvaghet hos ett 80-tal fall.

Spridningen kan vara på väg att minska men Folkhälsomyndigheten uppmanar ändå sjukvården att ha enterovirus D68 i åtanke vid allvarlig luftvägsinfektion eller förlamning hos barn.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida