Felbedömde värk i örat

Kvinnan var varken smärt- eller allmänpåverkad, tyckte sjuksköterskan och skickade hem henne med öronvärk.

Den 71-åriga kvinnan hade haft många öroninflammationer som i vissa fall lett till varbildning och hjärnhinneinflammation. Därför uppsökte hon jourläkarcentralen när hon fick sprängvärk i höger öra. ?

Det var sent på eftermiddagen. Den sjuksköterska som tog emot kvinnan meddelade att det inte fanns några läkartider och rekommenderade henne näsdroppar, smärtlindring vid behov, och kontakt med sjukvårdsrådgivningen om besvären förvärrades.?

Kvinnan åkte hem, ringde sjukvårdsupplysningen och fick genast en läkartid på samma jourläkarcentral. Öroninflammation konstaterades, 71-åringen fick penicillin men låg ändå hemma i feber en vecka. Patienten anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden och hävdade att hon hade berättat om sina tidigare hjärnhinneinflammationer.?

Sjuksköterskan ansåg inte att hon hade blivit informerad om att ett par av kvinnans tidigare öroninflammationer hade gett hjärnhinneinflammation. Hon uppfattade inte patienten som vare sig smärt- eller allmänpåverkad och trodde att orsaken till att patienten krävde en läkartid omedelbart var att hon bodde en bit bort. ??

Sjuksköterskan dokumenterade aldrig besöket. Ansvarsnämnden kan därför inte reda ut vilka uppgifter som kom fram under besöket och ger henne en erinran för underlåtenhet. Två av nämndens ledamöter ansåg att bristen på dokumentation var ett ringa fel som inte skulle leda till påföljd (hsan 2008/3177:a3). ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida