Fem utbildningar i folkhälsovetenskap får underkänt av Högskoleverket

Högskoleverket har granskat utbildningarna i folkhälsovetenskap vid landets universitet och högskolor. Fem utbildningar kritiseras för bristande kvalitet och riskerar att få sina tillstånd indragna om de inte åtgärdar bristerna.

Utbildningar i folkhälsovetenskap bedrivs på kandidat, magister och masternivå på sammanlagt 13 universitet och högskolor runt om i landet.

  • Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle får underkänt på sina kandidatutbildningar.
  • Högskolan i Halmstad får underkänt på sin magisterutbildning.
  • Universiteten i Göteborg och Lund får underkänt när det gäller masterutbildningen.

Tre utbildningar i folkhälsovetenskap får det högsta betyget ”mycket hög kvalitet”:

  • Kandidatutbildningen vid Mälardalens högskola.
  • Magisterutbildningen vid Göteborgs universitet.
  • Masterutbildningen vid Umeå universitet.

Följ länken till höger för att läsa omdömet för alla utbildningarna inom folkhälsovetenskap.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida