Forskning

Fetman har ökat i Sverige under 2000-talet

Fetman har ökat i Sverige under 2000-talet
Snabbast ökar fetman bland män utbildade på gymnasienivå. Bild: Colourbox

Snabbast är ökning i gruppen med gymnasieutbildning. Studien omfattar inte storstäderna, där fetman inte är lika vanlig.

Fetman har fortsatt att öka i Sverige mellan åren 2000 och 2012 bland vuxna. Bland kvinnorna ökade den från 13 procent till 17 procent. Och bland männen från 12 till 17 procent av befolkningen.

Det visar en studie, som är gjord i samarbete mellan flera landsting och Örebro universitet. De undersökta landstingen inkluderar ungefär en miljon invånare. Storstäderna Stockholm och Göteborg är inte med, men mindre städer som Uppsala och Västerås.

De slumpvis utvalda deltagarna mellan 25 och 74 år svarade på frågeformulär åren 2000, 2004, 2008, och 2012. Mellan 24 000 och 29 000 svarade.

Studien har jämfört befolkningen utifrån utbildningsnivå. Den lägsta nivån har gått grundskola, mellannivån gymnasieskola och i den högsta nivån har deltagarna eftergymnasial utbildning.

– Fetman har fortsatt öka generellt i befolkningen. Men ökningen verkar vara snabbast bland personer med utbildning på mellannivå, säger Anu Molarius, en av forskarna bakom studien på Västmanlands landsting.

Stor hälsoutmaning

Resultatet visade att fetma ökade i alla åldersgrupper mellan 2000 och 2008 och fortsatte att öka bland de medelålders fram till 2012.

– Förekomsten av fetma är runt två procent högre i de områden vi studerat än i nationella studier. Där är befolkningen mer koncentrerad i stora städer, vilka har lägre prevalens av fetma.

Fetmaepidemin har blivit långsammare i vissa grupper, som hos lågutbildade män och kvinnor, men inte hos majoriteten.

– Den fortsatta ökningen hos medelålders och de med mellannivå av utbildning representerar halva den vuxna befolkningen och är en avgörande folkhälsoutmaning.

Studien presenterades under fetmakonferensen European Obesity Summit 1-4 juni i Göteborg.

Fetma definieras som ett BMI över 30 kg/m2

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida