folkhälsa

Fler intensivvårdades för influensa

Fler intensivvårdades för influensa
Sammanlagt intensivvårdades 362 personer för influensa den här säsongen. Arkivbild: TT

Årets influensasäsong dominerades av viruset A(H1N1), den så kallade svininfluensan och betydligt fler behövde intensivvård jämfört med året innan.

Ökningen var 43 procent och det var framför allt bland personer i åldrarna 40-64 år. Sammanlagt intensivvårdades 362 personer för influensa. Av dem har 85 avlidit. En majoritet av de som behövde intensivvård tillhörde en medicinsk riskgrupp eller var över 65 år. Det visar Folkhälsomyndighetens rapport från influensasäsongen 2015/16.

Vaccinationstäckningen bland äldre var, liksom tidigare år, kring 50 procent, men med stora variationer mellan landstingen. I Västernorrland vaccinerades bara 30 procent av de äldre, medan 60 procent vaccinerades i Jönköping.

Hur många av de som tillhör en medicinsk riskgrupp som vaccinerades är svårt att beräkna, men bland de som insjuknade och behövde intensivvård var endast 11,5 procent vaccinerade.

Totalt var 74 procent av alla rapporterade fall influensa A och 26 procent influensa B. Flest fall rapporterades in vecka 52 i norra Sverige och vecka 6 i södra delen av landet. Vecka 17 hade epidemin avslutats. Det skedde 255 dödsfall inom 30 dagar av en laboratorieverifierad influensadiagnos. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida