Fler vaccinerar sig mot årets influensa

Vaccinationstäckningen har ökat jämfört med förra året.

5 december 2014

Det influensavirus som väntas dominera den kommande vintern, A/H3N2, slår hårdast mot äldre. Därför är Folkhälsomyndigheten nöjd med de rapporter som myndigheten nu fått in och som visar att fler har vaccinerat sig jämfört med samma tid föregående år.

Förra året vaccinerades 46 procent av befolkningen över 65 år. Statistik från elva landsting visar att hittills har vaccinationstäckningen där ökat i år.

Varje influensasäsong beräknas i genomsnitt ett tusental äldre avlida till följd av influensa och ett hundratal personer behöva intensivvård.

Den som tillhör en riskgrupp, det vill säga är över 65 år, gravid eller har en kronisk sjukdom, rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år.

Än så länge har bara enstaka fall av influensa upptäckts. Kring årsskiftet brukar det bli fler. Toppen kommer vanligtvis i februari-mars.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida