Flertalet hjärtinfarkter kan förebyggas enligt nya riktlinjer

Med förebyggande åtgärder och hälsosammare levnadsvanor skulle flertalet hjärtinfarkter kunna förebyggas. Det framgår av de nya nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård som Socialstyrelsen presenterar i dag.

29 februari 2008

Om människor levde mer hälsosamt än i dag skulle minst sex av tio hjärtinfarkter kunna förhindras, enligt Socialstyrelsen, som därför uppmanar hjärtsjukvården att satsa mer resurser på att få folk att sluta röka, äta nyttigare och motionera mera.

De nya riktlinjerna för hjärtsjukvård ersätter de riktlinjer som första gången gavs ut 2004.

I riktlinjerna ingår 350 tillstånd och åtgärder för förebyggande arbete, behandlingar och eftervård.

Arytmirubbningar prioriteras

Förutom ett starkare fokus på förebyggande åtgärder betonas nyttan av så kallad ICD-behandling med implanterbara defibrillatorer vid allvarligare rytmrubbningar. I de gamla riktlinjerna rekommenderades ICD-behandling för dem som redan har fått ett hjärtstopp. Sedan dess har flera studier visat att behandlingen även gör god nytta för dem som löper risk att drabbas av ett hjärtstopp.

En annan viktig åtgärd som lyfts fram är kateterablation vid förmaksflimmer.

Av riktlinjerna framgår också att betydligt fler patienter med förmaksflimmer borde behandlas med det blodproppsförebyggande läkemedlet warfarin (Waran) än vad som är fallet i dag.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida