Olycksfall

Flest skador och förgiftningar på Gotland

Flest skador och förgiftningar på Gotland
Fraktur var den vanligaste diagnosen i alla åldersgrupper. Arkivbild: Mostphotos

I förhållande till befolkningen fick förra året flest antal personer sjukhusvård till följd av yttre skador och förgiftningar på Gotland samt i Kalmar och Västerbottens län.

14 oktober 2015

Det motsvarar 13 procent av alla vårdade.

  • Liksom tidigare år var fallolyckor vanligast. De stod för hela 43 procent av alla yttre skador, men var ändå färre jämfört med året före. Allra vanligast var att folk hade halkat, snavat eller snubblat.
  • Nära sju procent av alla skador uppkom i trafiken. Främst drabbades cyklister, följt av bilister, motorcyklister och mopedister Värst drabbade var manliga yngre vuxna och ungdomar.
  • Antalet personer som vårdades i sluten vård till följd av självdestruktiva handlingar ökade fram till 2008, men har sedan dess minskat. Allra vanligast var självskador bland kvinnor mellan 15 och 24 år. Men det är också bland dem som en viss minskning har skett de senaste tio åren.
  • Bland dem som vårdades för någon avsiktlig självdestruktiv handling hade 85 procent skadat sig genom förgiftning, exempelvis genom att inta läkemedel.
  • Av dem som vårdades till följd av övergrepp var tre av tio mellan 15 och 24 år, och tre av fyra var män. Men antalet yngre män som vårdades efter övergrepp var det lägsta på tio år. Under de senaste åren har det skett en klar minskning

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida