Almedalen 2016

Fokus på jobbet bra vid depression

Fokus på jobbet bra vid depression
Erik Hedman, psykolog och forskare vid Karolinska institutet presenterade sin forskning på Stressforskningsinstitutets seminarium under Almedalsveckan. Foto: Jenny Kallin

Patienter med ångest, depression och insomningsproblem kan komma tillbaka till arbetet snabbare om de får jobbfokuserad hjälp av vården, visar ny forskning som presenterades under Almedalsveckan i Visby.

Så många som 30 till 50 procent av alla patienter i primärvården har psykiatriska problem. Psykisk ohälsa orsakar flest sjukskrivningsdagar.

För att undvika långa sjukskrivningar är det viktigt att få hjälp tidigt. Ändå är det brist på evidensbaserad behandling inom primärvården för den här gruppen patienter.

Det berättar Erik Hedman, psykolog och forskare vid Karolinska institutet, som under ett välbesökt seminarium under Almedalsveckan, presenterade preliminära resultat från sin senaste forskning som han hoppas ska ge mer kunskap om tidiga och effektiva insatser mot psykisk ohälsa och sjukskrivning.

Många kvinnor

Patienter från fyra vårdcentraler i Stockholmsområdet har ingått i den randomiserade studien. Det handlar om vuxna mellan 18 och 65 år som varit sjukskrivna mellan en och sex månader för depression, ångest eller utmattning. Majoriteten av patienterna som ingår i studien är kvinnor.

Forskningen jämför behandlingsmetoder och prövar en ny metod som den akademiska vårdcentralen i Gustavsberg utanför Stockholm har utvecklat. Den nya metoden går ut på att hjälpa patienter tillbaka till arbetet med hjälp av stödjande samtal som helt fokuserar på patientens arbetssituation, vilka problem som finns på jobbet och hur de kan lösas.

Mår bättre

En tredejdel av patienterna i studien har fått den här tillbaka-till-jobbet-behandlingen. En tredjedel har fått en klassisk KBT-behandling. En grupp har fått en kombination av dessa två behandlingar.

Studien visar att alla behandlingarna fick patienterna att må betydligt bättre.

KBT hade bäst effekt på patienter med utmattningssymptom och problem på grund av stress. Däremot gav den nya behandlingen, med fokus på att få patienten tillbaka i arbete, bäst resultat på gruppen patienter med depression, ångest och insomningsproblem.

Deprimerade hade 92 färre sjukskrivningsdagar om de fick tillbaka-till-jobbet behandlingen jämfört med patienter med samma symptom som fick KBT.

Hjälp hjälper

Erik Hedman konstaterar att hans studie generellt sett bevisar att det hjälper att få hjälp. En ganska kort behandling ger effekt på psykisk ohälsa om den ges tidigt.

Vården verkar också, i alla fall i vissa fall, kunna hjälpa patienter tillbaka till arbetet snabbare med anpassade behandlingsmetoder.

– Eventuellt kan vi påverka sjukskrivningsfrekvensen för en viss typ av patienter, säger Erik Hedman.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida