FOLKHÄLSA. Ta upp livsstil ska bli allas ansvar

Efter en ny folkhälsorapport vill Socialstyrelsen ha mer inriktning på hälsa, även i slutenvården.?

29 oktober 2009

För första gången presenterades i oktober öppna jämförelser av folk-hälsan, framtagna av arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting tillsammans med Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut. ?

Rapporten visar att de områden där ojämlikheten är som störst är just livsstilsområdena samt psykisk ohälsa, främst bland unga människor. Människor som har kort utbildning lider mer av hjärt–kärlsjukdomar och diabetes och överlevnaden efter bröstcancer är sämre. Våld i hemmet är vanligare bland utsatta grupper och barnen rapporterar mer huvudvärk och sömnproblem.??

Nu anser Socialstyrelsen att också slutenvården måste ta sitt ansvar när det gäller att ta upp alkohol, övervikt, kost och motion med patienterna. ?

– Sjukvården måste helt klart bli mycket mer hälsoorienterad. Det finns få situationer där man är så mottaglig för kloka råd som när man sitter hos en sjuksköterska eller läkare i en behandlingssituation, säger Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen.??

Trots att många patienter säger sig vara positiva till att prata livsstilsfrågor med sin behandlare, är det bara 30 procent som uppger att de får chansen att göra det.?

– Detta måste vi ta på största allvar, säger Lars-Erik Holm.??

LÄS MER:?www.socialstyrelsen.se Gå in under Folkhälsa.????

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida