Folkhälsoinstitutet lanserar webbplats för vård mot spelberoende

Folkhälsoinstitutet lanserar webbplats för vård mot spelberoende
Spelberoende har blivit ett folkhälsoproblem och andelen unga män med spelproblem har fördubblats de senaste tio åren. Arkivbild: Colourbox

Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag att utveckla behandlingsmetoder mot spelberoende och nu lanseras en ny webbplats som vänder sig till dem som i sin profession kommer i kontakt med spelproblem.

14 juni 2012

Spelproblem eller spelberoende har blivit ett folkhälsoproblem – framför allt bland unga, utlandsfödda män med låg socioekonomisk status. Bland män i åldrarna 18 till 24 år har andelen problemspelare ökat från fem till tio procent under de senaste tio åren, och bland hela befolkningen är mer än två procent problemspelare. Ytterligare fem procent befinner sig i riskzonen.

På Folkhälsoinstitutets nya webbplats samlas information om omfattning, orsaker, konsekvenser och metoder för att förebygga och behandla spelproblem. Två evidensbaserade behandlingsmetoder för vuxna med spelberoende har utvärderats i Sverige: motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi.

Nytt forskningsområde

Att förebygga spelberoende är ett relativt nytt forskningsområde. De prövade modellerna är hämtade från missbrukspreventionen och är både individorienterade och strukturella. Utländska studier visar till exempel att minskad tillgång på spelmaskiner, varningsmeddelanden och utbildning av kasinopersonal har en viss förebyggande effekt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida